กลิ่นโยเกิร์ต

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 67012

กลิ่นออกนมมากกว่า SC Y11101

Share

กลิ่นโยเกิรต์

กลิ่นนี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว เป็นต้น