New
Pre-Order

กลิ่นไวน์แดง

SC G11161

กลิ่นหอมรสองุ่นขึ้นเหมือนไวน์องุ่น

Share

กลิ่นผลไม้เข้มข้นชนิดน้ำ Base PG จำหน่ายขนาด 1 kg. 5 kg. และ 20 kg.
ราคาดังกล่าวเป็นราคา 1 kg. (ไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง)

กลิ่นไวน์แดง

เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้ อาทิ เช่น เครื่องดื่ม ไอศครีม ลูกอม เป็นต้น