New
Pre-Order

กลิ่นเห็ด

WT06379-2

Share

กลิ่นเห็ด

ก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ตัวอย่าง ขนมอบกรอบ อาหารสำเร็จรูป ซอสปรุงรส เป็นต้น