New
Pre-Order

กลิ่นโอ๊ค

WT82962

Share

กลิ่นโอ๊ค

สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลายอย่าง ตัวอย่าง เช่น ขนบอบกรอบ เครื่องดื่ม เป็นต้น