กลิ่นจันทร์เทศ

WT07921

Share

กลิ่นจันทร์เทศ

เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้หลายอย่าง ตัวอย่าง เช่น เครื่องดื่ม ลูกอม ขนมทานเล่น ยาสมุนไพร เป็นต้น