New
Pre-Order

กลิ่นมันฝรั่ง

WT03927

Share

กลิ่นมันฝรั่ง (base oil)

ก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างได้ ตัวอย่าง เช่น ขนมทานเล่น ขนมอบกรอบ เป็นต้น