กลิ่นโกโบ

Gobo Root

Share

กลิ่นโกโบ

กลิ่นนี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าได้ เช่น อาหาร