กลิ่นน้ำตาลทราย

WT 23181

Share

กลิ่นน้ำตาลทราย

เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในสินค้า ได้หลายอย่าง เช่น ขนมทานเล่น เป็นต้น