กลิ่นเก๋ากี้

WT 02731

Share

กลิ่นเก๋ากี้

มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่สามารถนำกลิ่นนี้ไปใช้เป็นส่วนผสมได้ ตัวอย่างสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ขนมทานเล่น ครีมบำรุงผิว เป็นต้น