Truffle Flavour

Attribute:

SKU : 88001-1

Share

กลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลเข้มข้นชนิดน้ำ จำหน่ายขนาด 1 kg. 5 kg. และ 20 kg.
ราคาดังกล่าวเป็นราคา 1 kg. (ไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง)

กลิ่นนี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ เช่น อาหารสำเร็จรูป น้ำซอสราด ขนมทานเล่น เป็นต้น