Q&A

关于产品

浓缩液。但如果客户想要的粉末味道可以订购至少1公斤的订单。

可以直接混合使用。 没有稀释

原料总重量的混合比例为0.5-3%。 取决于产品的类型。

而且客户应该先尝试少量调整公式。 可以闻到强烈。 根据需要增加或减少音量。

客户一次最多可以请求4个样品,并按送货费用(按距离)。
采取约2周的样本。

如果客户需要快速样品。 您可以通过电子邮件或致电062-5672740订购60 Cc。

- 包装尺寸为1公斤和5公斤。

- 网页上的价格是1公斤的价格。

库存风味的最小订购量可以购买零售1公斤。

对于没有库存的物品最小订单:20公斤

กลิ่นสามารถทนความร้อน ได้ถึง 150 องศาเซลเซียส

กลิ่นชนิดน้ำ :
ยังไม่เปิดฝา Best before 24เดือน
เปิดฝาแล้ว Best before 12เดือน
กลิ่นชนิดผง :


Best before 6 เดือน***การจัดเก็บที่ดี คือ เก็บไว้ในห้องอุณหภูมิปกติ หรือ ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 21-25 องศาเซลเซียส, ห้องมืดมิดชิด หลีกเลี่ยงแสงแดด หรือโดนแดดเผา และหมั่นตรวจสอบว่าฝาปิดสนิทดี ทั้งฝาในและฝานอก***